"Widzieć, a być widocznym" - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

"Widzieć, a być widocznym"

Dzisiaj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wspólnie z dziennikarzami radia RMF MAXXX przeprowadzili na terenie miasta Kielce akcję promującą korzystanie z elementów odblaskowych.

Ze względu na nastanie pory jesionno-zimowej i szybsze zapadanie zmroku, policjanci podczas licznych spotkań profilaktyczno-edukacyjnych przeprowadzanych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, przypominają o korzystaniu z elementów odblaskowych. Tym razem miejscem spotkania z uczestnikami ruchu drogowego były ulice miasta Kielce. Wspólnie z dziennikarzami radia RMF MAXXX policjanci rozdawali opaski odblaskowe i podkreślali znaczenie widoczności na drodze. Piesi mogli dowiedzieć się czym różni się pojęcie "widzieć" od "być widocznym". Podczas akcji przypominano niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmroku w miejscach gdzie nie występuje chodnik lub droga dla pieszych, jak również zachęcano do noszenia ich w obszarach zabudowanych gdzie jest słabe oświetlenie lub w  ogóle go nie ma. Wspólne działania funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i radia RMF MAXXX cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przechodniów, wszyscy wspierali taką akcję i zgodnie twierdzili, że elementy odblaskowe są bardzo ważne i warto je nosić zawsze po zmroku.

Rozdane podczas akcji opaski odblaskowe na pewno zapewnią lepszą widoczność pieszych oraz będą prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a co za tym idzie minimalizowania powstawania zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach