Rady dla uczestników ruchu drogowego – Akcja „ZNICZ 2016” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Rady dla uczestników ruchu drogowego – Akcja „ZNICZ 2016”

W związku z trwającą akcją „ZNICZ 2016” funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przypominają o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego oraz zachowaniu rozsądku i trzeźwości podczas korzystania z dróg.

Do zadań policjantów kieleckiej drogówki podczas akcji „ZNICZ 2016” należy m.in. dbanie o zachowanie płynności ruchu, szczególnie w rejonie cmentarzy. Jeżeli nie pamiętamy lub nie wiemy jak wyglądają gesty i co one oznaczają, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach radzą by uważnie przeanalizować artykuły, które są zamieszczane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej oraz Miejskiej Policji w Kielcach, gdzie znajdują się zdjęcia wraz z tłumaczeniem poszczególnych gestów.

Ponadto chcemy zwrócić szczególną uwagę na rozważne i rozsądne parkowanie pojazdów. Musimy pamiętać, że w razie pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Zawsze parkując swoje samochody miejmy na uwadze co my byśmy zrobili gdyby okazało się, że ruch odbywa się tylko jednym pasem ponieważ drugi zastawiony został przez inne samochody i przez to czas dojazdu lub odjazdu z rejonu cmentarza znacznie się wydłuży.

Również piesi, jako grupa szczególnie narażona na odniesienie obrażeń w zdarzeniu drogowym z udziałem pojazdów, zostaną objęci kontrolą funkcjonariuszy. Gesty wydawane przez policjanta kierującego ruchem ich również obejmują. Nierozważne zachowanie pieszych i nieprzestrzeganie poleceń policjanta mogą znacznie utrudnić ruch oraz zagrozić bezpieczeństwu na drodze.  

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przypominają, że w czasie pory jesienno-zimowej warunki atmosferyczne znacznie się pogarszają. Zarówno kierujący jak i piesi muszą baczniej zwracać uwagę na zmieniające się sytuacje na drodze. Musimy być ostrożniejsi, zachowywać szczególną ostrożność i kierować się zasadą ograniczonego zaufania.

 

Opr. AŻ

Źródło: KMP w Kielcach