„Bądź widoczny – noś odblaski” - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

„Bądź widoczny – noś odblaski”

W związku z nastaniem pory jesiennej, pogorszeniem się warunków atmosferycznych policjanci kieleckiej drogówki apelują do niechronionych uczestników ruchu drogowego o korzystanie z elementów odblaskowych. Wczoraj w godzinach popołudniowych na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili akcję profilaktyczną pod nazwą: „Bądź widoczny – noś odblaski”.

 Jak wskazują statystyki do największej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych dochodzi w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym przede wszystkim w  porze jesienno-zimowej. W czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza, mgły, czy szybciej zapadającego zmroku piesi stają się mniej widoczni dla kierujących, natomiast droga hamowania pojazdów, na śliskiej nawierzchni znacznie się wydłuża. Dlatego Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach prowadzi akcję pod nazwą: „Bądź widoczny – noś odblaski”. Działania mają na celu uświadomienia pieszym, że to oni przede wszystkim powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo a niejednokrotnie niestety muszą myśleć zarówno za siebie jak i kierującego. Natomiast korzystając z elementów odblaskowych dajemy szanse kierowcy na odpowiednie zareagowanie na zmienną sytuację na drogach. Po mimo, że ustawodawca nałożył obowiązek korzystania z elementów odblaskowych tylko na pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu w miejscach gdzie nie ma chodnika lub drogi dla pieszych, policjanci kieleckiej drogówki  przekonywali, że warto nosić odblaski również w obszarach zabudowanych, w celu poprawienia swojego bezpieczeństwa.

            Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach apelują zatem nie tylko o stosowanie się do obowiązujących przepisów ale także o korzystanie z elementów odblaskowych również w obszarze zabudowanym, gdzie widoczność poruszających się pieszych jest znacznie mniejsza. Kierujmy się zasadą widzieć i być widocznym = być bezpieczniejszym.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach