Ruch drogowy

Ruszyła czternasta edycja akcji - „Pierwszaki. Zdrowo i bezpiecznie do szkoły”

Wczoraj rozpoczęła się czternasta edycja akcji „Echa Dnia” pod hasłem „Pierwszaki Zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. W przedsięwzięciu propagującym wśród pierwszoklasistów bezpieczne zachowania oraz zdrowy i higieniczny styl życia, uczestniczyli również świętokrzyscy funkcjonariusze.

Podczas zabawy dzieci zdobywały cenną wiedzę na temat bezpiecznego zachowania m.in. w ruchu drogowym. Dużym aplauzem i uwagą młodych ludzi, cieszył się pokaz ręcznego regulowania ruchem na skrzyżowaniu, rymowane wiersze i zagadki. Niecodzienną lekcję bezpieczeństwa zakończono rozdaniem nagród uczestnikom konkursów, przeprowadzonych w czasie imprezy.

 

Opr.:J.W.K

Źródło: KMP w Kielcach