Rytmicznie i bezpiecznie do domu oraz szkoły - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Rytmicznie i bezpiecznie do domu oraz szkoły

Dzisiaj w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadziła z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznej drogi do szkoły i domu. Najmłodsi uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz jak ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych.

Funkcjonariuszka kieleckiej drogówki w ramach prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach działań profilaktyczno-edukacyjnych po raz kolejny spotkała się z dziećmi, w celu utrwalenia wiedzy z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas prelekcji przypomniała jak bezpiecznie należy przechodzić przez drogę, w których miejscach jest to zabronione i jak się zachować gdy w najbliższej odległości nie ma przejścia dla pieszych. Duże zainteresowanie wzbudził temat przebiegania przez przejścia dla pieszych oraz wchodzenie na nie gdy sygnalizator nadaje migający kolor zielony. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu konsekwencji jakie mogą wyniknąć w związku z takim zachowaniem. Jednym z najważniejszych tematów poruszonych podczas spotkania były elementy odblaskowe, jak powinny wyglądać, kiedy należy je nosić i jakie jest ich znaczenie. W związku ze zmianą pory roku i szybciej zapadającym zmrokiem policjantka wskazała uczniom jakie zagrożenia mogą ich spotkać jeżeli będą niewidoczni, lub zbyt późno zauważeni przez kierującego.

Na zakończenie prelekcji uczniowie obejrzeli ciekawy film profilaktyczno-edukacyjny, w którym musieli odnaleźć nieprawidłowe zachowania dzieci na drodze, a policjantka wspólnie ze Spongebobem sprawdziła czy uważnie słuchali podczas spotkania.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach