Rozmawiali z księżmi o bezpieczeństwie ŚDM - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Rozmawiali z księżmi o bezpieczeństwie ŚDM

Dzisiaj w związku ze zbliżającymi się Dniami Diecezjalnymi na terenie powiatu kieleckiego oraz Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w kurii diecezji kieleckiej mundurowi z komendy Miejskiej Policji w Kielcach zorganizowali szkolenie dla księży, którzy będą się opiekować pielgrzymami w swoich parafiach.

Prelegentów przedstawił oraz przywitał koordynator Światowych Dni Młodzieży ks. Sławomir Sarek. Następnie w trakcie szkolenia policyjny psycholog przybliżył zagadnienia dotyczące m.in rodzajów zbiorowości, mechanizmów tworzenia się tłumy, zachowania oraz wpływania na tłum. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego omówił zagadnienia dotyczące zasad postępowania w przypadku podejrzenia zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Policjant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach odniósł się do zagrożeń mogących wystąpić w trakcie organizacji uroczystości kościelnych, przestępstw popełnianych na szkodę osób duchownych, sposobów zabezpieczenia dóbr kultury pozostających na wyposażeniu parafii oraz stosowania podstawowych środków ostrożności i pożądanych zachowań pomagających uniknąć wybranych zagrożeń. Natomiast funkcjonariusz kieleckiej drogówki przekazał podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla osób przyjeżdżających z zagranicy, zasad przemieszczania się kolumn pieszych oraz właściwej widoczności osób pieszych. Prelegenci informowali o najważniejszych numerach telefonów alarmowych oraz jakie informacje przekazywać służbom ratowniczym.

 

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielcach