Ruch drogowy

,, Bezpieczny przejazd – Szlaban na Ryzyko!" wspólnie z akcją ,, RUSZ GŁOWĄ"

W piątek 24 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 na przejeździe kolejowo-drogowym na kieleckim Słowiku, Zakład Linii Kolejowych w Kielcach wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzi działania w ramach XII edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – ,, Szlaban na Ryzyko!". Akcja mieści się w przestrzeni działań ,, RUSZ GŁOWĄ" partnerami akcji są: Prezydenta Miasta Kielce, Starosta Powiatu Kieleckiego, GDDKiA, WORD Kielce, MPK Kielce, Hufiec ZHP Miasto – Kielce oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach.

Jutrzejsza akcja na przejeździe kolejowo – drogowym w Słowiku ma na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojmowane bezpieczeństwo kierujących, pasażerów oraz pieszych na przejazdach kolejowych. Zorganizowane działania mają uświadomić uczestnikom ruchu drogowego jak wielkie zagrożenie może nieść za sobą nierozsądne zachowanie na przejazdach kolejowych, przechodzenie w miejscach niedozwolonych przez torowiska, nie stosowanie się do znaków znajdujących się przy przejazdach lub ich lekceważenie. Funkcjonariusze podczas działań przypominać będą kierującym, o zachowaniu ostrożności a pieszym by pamiętali, że nie bez powodu nazywani są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Czas akcji nie został wybrany przypadkowo, z uwagi na zbliżające się wakacje, funkcjonariusze kieleckiej drogówki wraz z partnerami akcji chcą zwrócić uwagę na zagrożenia jakie mogą napotkać dzieci i młodzież przez nierozsądne zachowania przy przejazdach kolejowych.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP W Kielcach