Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – podsumowanie - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – podsumowanie

Wczoraj na terenie województwa świętokrzyskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania, w których szczególną uwagę zwracali na niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszanie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować jeżeli nie przestrzegają przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Podczas działań policjanci ujawnili 188 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami,  oraz 233 wykroczeń popełnionych przez pieszych. W 172 przypadkach piesi przechodzili w miejscach niedozwolonych, a w 32 nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Ogółem  w trakcie działań prowadzonych przez funkcjonariuszy ujawniono 428 nieprawidłowych zachowań użytkowników dróg.

Apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego o trzeźwość, rozsądek oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że tylko prawidłowe  zachowania pomagają w poprawie bezpieczeństwa na drodze.

 

Źródło: KWP w Kielcach