Zdobyli swoje pierwsze uprawnienia - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Zdobyli swoje pierwsze uprawnienia

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Chmielniku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, przeprowadzili egzamin na kartę rowerową. Uczniowie, którzy zdali test wiedzy i poradzili sobie z rowerowym torem przeszkód, zdobyli swoje pierwsze uprawnienia do kierowania pojazdami.

Organizowanie egzaminów na kartę rowerową przez dyrektorów szkół podstawowych jest bardzo istotne w kreowaniu wśród dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań na drodze. Uczniowie którzy przystępują do takich egzaminów, muszą posiadać podstawową wiedzę z zakresu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. W pierwszym etapie zdający wczorajszy egzamin  ze Szkoły Podstawowej w Chmielniku, musieli zmierzyć się z testem wiedzy, składającym się z dwudziestu czterech pytań, które obok ogólnych zagadnień zawierały również pytania z zakresu obowiązkowego wyposażenia roweru i znajomości znaków drogowych. W drugim etapie uczniowie zmierzyli się z rowerowym torem przeszkód, na którym musieli pokazać swoje umiejętności jazdy rowerem, zachowując przy tym wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

            Podczas takich spotkań policjanci zwracają szczególną uwagę na znajomość przepisów oraz wyposażenia roweru, ponieważ każde nieroztropne zachowanie ze strony młodej osoby, może zakończyć się powstaniem zdarzenia drogowego. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chmielniku udowodnili, że  posiadają wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz potrafią w praktyce ją wykorzystać.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach