Kieleckie działania ,, NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO„ - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Kieleckie działania ,, NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO„

Dzisiaj na terenie Kielc i powiatu kieleckiego policjanci drogówki, będą prowadzić wzmożone działania ukierunkowane na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego w tym również na rowerzystów.

Celem działań prowadzonych przez funkcjonariuszy jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi pieszym i rowerzystom na popełniane wykroczenia które mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu.

Prowadzone cyklicznie działania, ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa na drogach gdzie użytkownikami są piesi i rowerzyści  oraz zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem. Akcja ma również na celu uświadomienie pieszym i rowerzystom o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów ruchu drogowego.

Zwracamy się również z apelem do kierujących pojazdami aby przestrzegali przepisów ustawy prawa o ruchu drogowym,  pamiętajmy że pieszy w zderzeniu z pojazdem nie ma żadnych szans.       

 

Opr. KZ

Źródło: KMP w Kielcach