Egzamin na kartę rowerową - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Egzamin na kartę rowerową

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Hucie Starej przystąpili do egzaminu na kartę rowerową którą przeprowadzili policjanci kieleckiej drogówki. To pierwsze z uprawnień do kierowania pojazdami jakie zdobyli przystępujący do egzaminu uczniowie.

Do sprawdzenia wiedzy z zakresu znajomości przepisów w ruchu drogowym, przystąpiła grupa dzieci ze szkoły podstawowej w Hucie Starej. W pierwszym etapie egzaminu uczniowie zmierzyli się z  dwudziestoma pytaniami, które zwierały ogólne przepisy w ruchu drogowym, w co musi być wyposażony rower, oraz jak należy przygotować się do jazdy. W drugim etapie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, przygotowali dla zdających tor przeszkód, który pokazał umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu uprawnienia do kierowania jednośladem.

Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową, ma na celu sprawdzenie znajomości przepisów przez dzieci. Wszyscy zdający wykazali się dużą znajomości przepisów oraz nienaganną jazdą rowerem. 

 

Opr. KZ