Senior w ruchu drogowym - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Senior w ruchu drogowym

W Klubie Seniora przy ul. Naruszewicza w Kielcach odbyło się dzisiaj kolejne spotkanie w ramach Akademii Bezpiecznego Seniora przeprowadzone przez funkcjonariuszkę Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Organizowane prelekcje dla osób starszych mają na celu przypomnienie im przepisów dotyczących ruchu drogowego oraz zwrócenie ich uwagi na konsekwencje zdarzeń drogowych. Na dzisiejszym spotkaniu policjantka kieleckiej drogówki zwróciła szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z elementów odblaskowych. Zebrani z zainteresowaniem słuchali cennych porad oraz wykazywali się dużym zaangażowaniem w rozmowę. W czasie prelekcji wyświetlono prezentację multimedialną, film obrazujący drogę hamowania pojazdu osobowego i ciężarowego na śliskiej nawierzchni drogi oraz spot „Nie zasłaniaj oczu”. Funkcjonariuszka rozdała również opaski odblaskowe oraz broszury informacyjne.

Podczas spotkania przypomniano, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien kierować się rozsądkiem, odpowiedzialnością i trzeźwością.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach