Senior bezpieczny pieszy - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Senior bezpieczny pieszy

W Środowiskowym Domu Samopomocy typu A w Kielcach, odbyło się dzisiaj spotkanie dotyczące bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Organizatorem był Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Celem podejmowanych działań profilaktycznych kieleckiej drogówki na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego, jest edukowanie nie tylko najmłodszych uczestników ruchu drogowego o bezpiecznych i prawidłowych zachowaniach na drodze, ale również dorosłych, którzy powinni dawać przykład dzieciom. Na dzisiejszym spotkaniu policjantka kieleckiej drogówki przy pomocy prezentacji multimedialnej, przedstawiła problem zdarzeń drogowych na terenie powiatu kieleckiego w 2015 r. Omówiła przyczyny powstawania zdarzeń drogowych, zarówno ze strony kierujących jak i pieszych. Zwróciła szczególną uwagę na możliwe konsekwencje nieprzemyślanych zachowań, jak np. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przechodzenie w miejscach zabronionych czy wchodzenie na jezdnię zza stojącego pojazdu czy innej przeszkody. Funkcjonariuszka poruszyła również tematykę dotyczącą korzystania z elementów odblaskowych, podkreślając, że warto je również nosić w miejscach nieoświetlonych, lub w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych i zmniejszonej widoczności.

Podczas spotkania jego uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy typu A w Kielcach otrzymali opaski odblaskowe oraz broszury informacyjne.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach