Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – podsumowanie - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – podsumowanie

Wczoraj na terenie powiatu kieleckiego funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili wzmożone działania pod nazwą Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszanie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować jeżeli nie przestrzegają przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Podczas przeprowadzonej akcji ujawniono 65 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 32 wykroczenia przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.  W 23 przypadkach piesi nie zastosowali się do sygnalizacji świetlnej, przechodząc przez przejście dla pieszych gdy sygnalizator nadawał światło barwy czerwonej, a w 6 przypadkach przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. W trakcie przeprowadzonych działań ujawniono łącznie 101 przypadków nie przestrzegania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zwraca się zatem po raz kolejny z apelem do uczestników ruchu drogowego o kierowanie się odpowiedzialnością i rozsądkiem w czasie korzystania z dróg naszego powiatu.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach