Trwa akcja niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Trwa akcja niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Dzisiaj na terenie miasta i powiatu kieleckiego Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach prowadzą wzmożone działania obejmujące niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W czasie trwania akcji policjanci kieleckiej drogówki zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane w relacji kierujący-pieszy i pieszy-kierujący. Nieprawidłowe zachowania na drodze doprowadzają bowiem do powstawania licznych zdarzeń drogowych.

Jednym z założeniem przeprowadzanej cyklicznie akcji kieleckiej drogówki jest uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego konsekwencji nieprzestrzegania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. Celem nadrzędnym działań jest natomiast poprawa bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu oraz zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych. Kontrolą objęci są zarówno kierujący, piesi jak i rowerzyści.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przypominają, że aby czuć się bezpiecznie na drodze należy kierować się rozsądkiem, odpowiedzialnością  i przede wszystkim trzeźwym myśleniem. Stosując się do przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym dbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo ale również innych uczestników ruchu drogowego.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach