Bezpieczny Senior - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Bezpieczny Senior

Funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w ramach prowadzonej „Akademii Bezpiecznego Seniora” przeprowadziła kolejne spotkanie, które odbyło się w Klub Seniora przy ul. Kostki w Kielcach.

Głównym założeniem przeprowadzanej akcji jest zwiększenie świadomości osób starszych dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas prelekcji policjantka zwróciła szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów przez pieszych.  Podkreśliła znaczenia słów niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem w rozmowę oraz dyskutowali jakie skutki dla osób w ich wieku mogą mieć powstałe w wyniku zdarzeń urazy ciała. Seniorzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz opiniami na tematy bezpieczeństwa, natomiast policjantka chętnie odpowiadała na zadawane pytania.

Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał opaskę odblaskową oraz smycz, a także broszury informacyjne.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach