Podsumowanie działań Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Podsumowanie działań Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Wczoraj na terenie powiatu kieleckiego Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadzili działania pod nazwą Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Systematycznie przeprowadzana akcja ma na celu zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych, do których dochodzi na terenie naszego powiatu.

W czasie trwania działań ujawniono 73 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 63 wykroczenia przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W aż 44 przypadkach piesi nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, a w 15 przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Ogółem ujawniono w czasie jednodniowych działań 136 wykroczeń.

Pamiętajmy, że nie stosując się do sygnalizacji świetlnej oraz przechodząc przez jezdnię w miejscach niedozwolonych świadomie narażamy się na utratę zdrowia, a nawet życia. Osoby poruszające się pojazdem w chwili powstania zdarzenia drogowego chronione są przez szereg zabezpieczeń w pojazdach, natomiast pieszego „chroni” jedynie odzież. Korzystając z dróg kierujmy się rozwagą, rozsądkiem i trzeźwością.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach