Trwa akcja Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Trwa akcja Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Dzisiaj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na terenie powiatu kieleckiego prowadzą działania dotyczące pieszych oraz rowerzystów, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Cyklicznie odbywająca się akcja ma na celu poprawienie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uświadomienie jakie skutki może mieć nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podczas działań funkcjonariusze zwracają dziś szczególną uwagę na wykroczenia w relacji pieszy – kierujący oraz kierujący - pieszy. Akcja ma za zadanie uświadamianie zarówno niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, jak i kierującym jakie konsekwencje może mieć ich lekceważący stosunek do obowiązujących przepisów oraz fakt, że popełniane przez nich wykroczenia są przyczynami wielu zdarzeń drogowych. Kontrolą objęci są piesi jak również rowerzyści. Sprawdzeniu podlega obowiązkowe wyposażenie roweru oraz naruszenia popełniane przez kierujących rowerami między innymi korzystanie z chodnika w nieobjętych przepisami przypadkach, czy przejeżdżanie przez oznakowane przejście dla pieszych.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zwracają się z apelem o kierowanie się rozsądkiem i trzeźwością podczas korzystania z dróg.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach