Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa - Ruch drogowy - KMP Kielce

Ruch drogowy

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przypominała dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kieleckiego o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych.

Zaczęły się ferie zimowe. Dzieci i młodzież z powiatu kieleckiego mogą już odpocząć od nauki. Jednak aby te dni były bezpieczne i spokojne, policjantka kieleckiej drogówki, przeprowadziła spotkania m.in. z zakresu wyboru odpowiednich miejsc do zabawy.Przypominała podstawowe zasady ruchu drogowego, podkreślała, że skrzyżowania, ruchliwe ulice czy ciągi komunikacyjne nie są miejscami do spędzania wolnego czasu. Uczniom przybliżono jakie konsekwencje może mieć nierozsądne zachowanie, np. zorganizowanie kuligu za samochodem. Policjantka uświadomiła uczniom, że nie wolno wchodzić na zamarznięte jeziora, stawy czy rzeki.Poruszane aspekty zostały zaprezentowane m.in. w formie prezentacji multimedialnej, dzięki której uczniowie mogli przenieść się m.in. do wnętrza samochodu i wczuć się w rolę kierowcy, który traci widoczność gdy szybę czołową pokryją „śnieżki” rzucane przez dzieci.Na zakończenie każdego ze spotkań nie zabrakło również rozmowy o szybko zapadającym zmierzchu w porze zimy oraz znaczeniu elementów odblaskowych. Uczestnicy spotkań otrzymywali opaski odblaskowe oraz plany lekcji by pamiętać, że po feriach powinni wszyscy cali i zdrowi wrócić do szkoły.

Opr.AŻ

  • spotkanie z uczniami