Profilaktyka

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak zostać policjantem?

Data publikacji 16.03.2023

Wczoraj policjantki z kieleckiej komendy uczestniczyły w spotkaniu z uczniami podkieleckich szkół podstawowych. Zajęcia z doradztwa zawodowego odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Celem spotkania było przybliżenie zawodu policjanta i strażaka.

O tym jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy oraz jak przebiega proces policyjnej rekrutacji opowiadały wczoraj funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podczas zajęć z młodzieżą szkół podstawowych. Spotkanie poświęcone było tematyce promocji zawodu policjanta, omówiono kwestie związane z procedurą oraz warunkami przyjęcia do służby w Policji. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali informacji o pracy w poszczególnych wydziałach, wykorzystywanym przez policjantów sprzęcie podczas codziennej służby. Na zakończenie funkcjonariuszki rozdały zainteresowanym ulotki promujące zawód policjanta.

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Opr. MP

Źródło KMP Kielce

 • Jak zostać policjantem?
 • Jak zostać policjantem?
 • Jak zostać policjantem?
 • Jak zostać policjantem?
Powrót na górę strony