Nietypowe spotkanie z młodzieżą - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Nietypowe spotkanie z młodzieżą

Data publikacji 19.04.2021

W miniony piątek policjantka kieleckiej komendy spotkała się z uczniami jednej ze szkół branżowych w Kielcach, aby porozmawiać o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Spotkanie było dość nietypowe, ponieważ gościem specjalnym był wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach, który opowiadając o swoim niełatwym życiu, przestrzegał młodzież jak unikać konfliktów z prawem.

Jeden z wychowanków młodzieżowego ośrodka w Kielcach, w ramach programu profilaktycznego „Naszego życia świadectwo” postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami z młodzieżą. Podopieczny, jako główną przyczynę swoich problemów wskazywał to, że spędzał czas w niewłaściwym towarzystwie. Żeby przypodobać się starszym od siebie kolegom, przestał chodzić do szkoły, zażywał narkotyki i alkohol. Kiedy nie miał na używki pieniędzy, zaczął kraść. Niejednokrotnie uciekał z domu, zatracił kontakt z rodziną. Bardzo szybko popadł w konflikt z prawem. Poprzez domy dziecka, młodzieżowe ośrodki socjoterapii trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. I właśnie tutaj zrozumiał swoje błędy. Jako przestrogę dla młodych ludzi wskazywał przede wszystkim zwracanie uwagi na towarzystwo w jakim się przebywa. Słuchać rodziców, chodzić do szkoły – to kolejne ze wskazówek, które dawał. Ponadto należy mieć swoje zdanie w kontaktach z rówieśnikami, nie podchodzić bezkrytycznie do tego co robią i umieć powiedzieć „nie”.

Na zakończenie spotkania młodzież, która z uwagą słuchała wyznań podopiecznego MOWu, życzyła nastolatkowi sukcesów w życiu osobistym.

Opr. AB

Źródło: KMP w Kielcach

  • Policjantka z podopiecznym MOWu w trakcie zajęć on line