Jak nie zaplątać się w sieci? - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Jak nie zaplątać się w sieci?

Data publikacji 15.04.2021

Wczoraj policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadziła spotkania z uczniami kieleckich szkół w temacie zagrożeń związanych z Internetem, zwracając szczególną uwagę na problematykę cyberprzemocy.

Obok wielu korzyści, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci Internet, występują również zagrożenia z nim związane. Mundurowa zwróciła uwagę na możliwość nawiązywania kontaktów przez osoby nieznajome czy wchodzenie na strony nieprzystosowane do wieku. W dalszej części spotkania policjantka mówiła o niewłaściwym wykorzystywaniu filmów, zdjęć oraz zjawisku mowy nienawiści. Poruszała także kwestię popełniania czynów karalnych, uzmysławiając obecnym, że umieszczanie wizerunku innej osoby bez jej zgody czy też nieprawdziwych informacji na jej temat jest zabronione. Osoba, która dokona takiego czynu tylko pozornie może czuć się anonimowa i bezkarna. W rzeczywistości każdy kto popełnia przestępstwo musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Policjantka zwróciła uwagę na problem uzależnienia od Internetu zachęcając młodzież do odejścia od monitorów i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Wyk. A.B.

Źródło: KMP Kielce

  • Policjantka przeprowadziła zajęcia on - line
  • Policjantka przeprowadziła zajęcia on - line