Konkurs "Superbohater w mundurze" - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Konkurs "Superbohater w mundurze"

Data publikacji 25.01.2021

Wydział Prewencji Komisariatu Policji IV w Kielcach organizuje konkurs pod nazwą „Superbohater w Mundurze”, który jest skierowany do uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych z rejonu podległego działalności komisariatu.

Do współudziału w przedsięwzięciu zaproszono Straż Miejską w Kielcach, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.

Celem akcji jest promocja zawodu w służbach mundurowych, inspirowanie środowiska szkolnego do działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci, wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. Konkurs składa się z dwóch części. Etap pierwszy polega na wykonaniu pracy plastycznej formatu A3 lub A4, wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną, która powinna zawierać elementy zgodne z treścią hasła. Natomiast w etapie drugim uczestnik prezentuje swoją pracę w formie nagrania video z głosem, o maksymalnej długości 60 sek.;

Organizacja i przebieg konkursu planowany jest w terminie do 26 marca 2021 roku, natomiast sposób jego zakończenia uzależniony będzie od aktualnych obostrzeń dotyczących epidemii w kraju.

 Opr.AS