Moje bezpieczne ferie - Prewencja - KMP Kielce

Moje bezpieczne ferie

Data publikacji 22.01.2016

Dzieci biorące udział w zimowych półkoloniach w osiedlowym klubie „Uroczysko” uczestniczyły wczoraj w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Spotkanie zostało zorganizowane przez funkcjonariusza z Komisariatu Policji I w Kielcach.

Podczas zajęć policjantka przestrzegała najmłodszych przed niebezpieczeństwami z jakimi mogą się spotkać w trakcie korzystania z różnych form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzieci zostały pouczone m.in., że nie można wchodzić na zamarznięte akweny wodne, a także wskazano miejsca gdzie bezpiecznie można spędzić wolny czas. Szczególna uwagę zwrócono na bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.      

Z uwagi na nasilające się działania oszustów czyhających na dobroduszność seniorów, funkcjonariusza omówiła metody ich działania. Jednocześnie poprosiła by uczestnicy spotkania przekazali te informacje swoim bliskim.    

 

Opracowała IK

Źródło: KMP w Kielcach