Wydział Wspomagający - KMP Kielce

Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

Wydziałem kieruje:

Naczelnik- Łukasz Chmielewski

Struktura i Zadania:

Wydział Wspomagający podlega bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji.

W ramach Wydziału Wspomagającego wyodrębniono:

- Referat Administracyjno - Gospodarczy, którym kieruje kierownik

mgr Aneta Orszulak

- Zespół Informatyki i Łączności


Zadaniem Wydziału jest zaopatrywanie poszczególnych komórek organizacyjnych KMP w materiały i sprzęt, prowadzenie gospodarki: mieszkaniowej, transportowej, magazynowej. Zajmuje się także, sprawami socjalnymi policjantów i pracowników cywilnych oraz naprawa i bieżące utrzymanie systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz sieci komputerowej, użytkowanej w Komendzie Miejskiej Policji.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Wydział Wspomagający

Komendy Miejskiej Policji

ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

Sekretariat tel. -  47 801 3800

fax: 47 801 3805

e-mail: wspomagajacy.kmp@ki.policja.gov.pl