Wydział Sztab Policji - KMP Kielce

Wydział Sztab Policji

Wydział Sztab Policji

Wydziałem kieruje:

Naczelnik - podkom. Paweł Kundera

Zastępca Naczelnika - kom. Piotr Kukulski

Struktura i Zadania:

W skład Wydziału, wchodzą następujące Komórki i Zespoły:

Referat Patrolowo - Wywiadowczy
Zespół Przewodników Psów Służbowych
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych
Zespól Dyżurnych

Głównym zadaniem Wydziału jest organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.

 

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Wydział Sztab Policji

Komendy Miejskiej Policji

ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

telefony:

sekretariat - 47 801 3300

fax: 47 801 3305

sztab.kmp@ki.policja.gov.pl

 

Zespół Dyżurnych - 47 801 3310

fax: 47 801 3315

 

Zespół Zarządznia Kryzysowego - 47 801 3318 do 47 801 3324

fax: 47 801 3325

 

Referat Patrolowo - Wywiadowczy - 47 802 3316

fax: 47 802 3317