Wydział Ogólny - KMP Kielce

Wydział Ogólny

Wydział Ogólny

Wydziałem kieruje:

Naczelnik  -  podinsp. Jarosław Lisowski

Zastępca Naczelnika  -  nadkom. Marek Malecki

 

Struktura i Zadania:

Wydział Ogólny podlega bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu Policji.

Wydział zajmuje się obsługą kadrową policjantów i pracowników cywilnych. Prowadzi nabór na stanowiska pracowników cywilnych. Nadzoruje, organizuje i koordynuje proces szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego. Realizuje zadania związane z organizacją staży i praktyk zawodowych. Opracowuje projekty decyzji administracyjnych Komendanta. Gromadzi, rejestruje i rozpowszechnia akty prawne. Zabezpiecza zasoby archiwalne. W strukturze wydziału są także pełnomocnicy ds. BHP, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, radca prawny oraz kancelaria tajna.

Do zadań należy również  prowadzenie kontroli i sprawdzeń problemowych oraz doraźnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Wydział prowadzi postępowania lub czynności wyjaśniających postępowań skragowych oraz postępowań dyscyplinarnych.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Wydział Ogólny

Komendy Miejskiej Policji

ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

telefony:

sekretariat - 47 801 3050, 47 801 3870

fax - 47 801 3055, 47 801 3875

ogolny.kmp@ki.policja.gov.pl

naczelnik.ogolny.kmp@ki.policja.gov.pl

 

Zespół d/s skarg i wniosków - 47 801 3058 do 47 801 3059

 

sprawy kadrowe policjantów - 47 801 3877, 47 801 3874

ewidencja, praktyki - 47 801 3878

sprawy kadrowe pracowników cywilnych, staże - 47 801 3879

doskonalenie zawodowe policjantów - 47 801 3876

 

Kancelaria Tajna - 47 802 3041 do 47 802 3044

fax - 47 802 3045

Archiwum - 47 801 3884

 

Pełnomocnik d/s OIN - 47 801 3041

Pełnomocnik d/s Ochrony Danych Osobowych - 47 801 3884

Zespół d/s BHP - 47 801 3056, 47 801 3057