Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową - KMP Kielce

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Wydziałem Kieruje:

Naczelnik - podkom. Grzegorz Libuda

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową

Komendy Miejskiej Policji

ul. Śniadeckich 14, 25 -366 Kielce

telefony:

sekretariat i Naczelnik - 47 802 3080

fax: 47 802 3085

narkotyki.kmp@ki.policja.gov.pl