Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu - KMP Kielce

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydziałem kieruje:

Naczelnik -  kom. Rafał Radomski

Zastępca Naczelnika - kom. Paweł Pedryc


Struktura organizacyjna Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu:
1.    Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy,
2.    Zespół Dochodzeniowo – Śledczy,
3.    Zespół Statystyki Przestępczości.

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zajmuje się ujawnianiem i zwalczaniem nw. przestępstw w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych dotyczących:
1.    kradzieży z włamaniem do obiektów handlowych oraz mieszkań,
2.    kradzieży z włamaniem pojazdów oraz ich obrotu i legalizacji,
3.    oszustw (z wyłączeniem o charakterze gospodarczym),
4.    przywłaszczeń mienia (z wyłączeniem o charakterze gospodarczym),
5.    przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, które zagrażają mieniu w wielkich rozmiarach,
6.    fałszerstw i kolportażu środków płatniczych.

 

Kontakt:
adres, telefony, fax, e - mail:

                            

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
ul. Śniadeckich 14, 25 -366 Kielce
Telefony:
Sekretariat – 47 802 3450
fax.: 47 802 3455

mienie.kmp@ki.policja.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek – piątek, w godzinach 08.00 - 15.00