Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym - KMP Kielce

Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Wydziałem kieruje:

Naczelnik  -  kom. Adam Dziedzic

Zastępca Naczelnika  -  podkom. Tomasz Litwin

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

ul. Kołłątaja 4, 25 - 716 Kielce

telefony:

sekretariat - 47 802 3720;

fax - 47 802 3725;

zdarzenia.drogowe@ki.policja.gov.pl

Ewidencja zdarzeń drogowych - 47 802 3747;

 

Chcesz sprawdzić punkty karne przez Internet?

Wejdź na stronę obywatel.gov.pl

Informacje i usługi przyjazne obywatelom