Wydział Prewencji - KMP Kielce

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydziałem kieruje:

 Naczelnik - podkom. Łukasz Pabian

W skład Wydziału, wchodzą następujące Komórki i Zespoły:


Zespół Profilaktyki Społecznej, Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych
Zespół - Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Nieletnich i Patologii

Zespół Organizacji Służby


Głównym zadaniem Wydziału jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i mienia na terenie Kielc i powiatu, a także działalność profilaktyczna mająca na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom.

Kontakt:

adres,telefony, fax, e - mail:

Wydział Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

w Kielcach

ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

telefony:

Naczelnik - 47 801 3331

sekretariat - 47 801 3330

fax: 47 801 3335

PDOZ - 47 801 3384

Zespół Profilaktyki Społecznej, Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych - od 47 801 3336 do 47 801 3339; 47 801 3346; 47 801 3347

Jednoosobowe Stanowisko ds Nieletnich i Patologii - 47 801 3349

Zespół Organizacji Służby - 47 801 3352, 47 801 3353

fax: 47 801 3335

prewencja.kmp@ki.policja.gov.pl