Zarząd Terenowy NSSZ P w Kielcach - NSZZ P - KMP Kielce

Zarząd Terenowy NSSZ P w Kielcach

Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ P w Kielcach: Ryszard Skrzątek

Biuro Zarządu: 25-363 Kielce ul. Wesoła 43 pok. 103 (piętro I)

Telefon kontaktowy: 47 802 3008, 47 802 2029;

Fax: 47 802 3388

 

Skład Zarządu: