Komisariat Raków - KMP Kielce

Komisariat Raków

Komisariat Raków

Komisariatem kieruje:

Komendant - asp. szt. Witold Fijas

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem teren  dwóch gmin: Łagów, Raków.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji w Rakowie

ul. Leśna 1, 26 - 035 Raków

telefon:

sekretariat: 47 802 3695

fax: 47 802 3795

rakow@ki.policja.gov.pl

 

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu w każdy poniedziałek
 w godz. 09.00 - 13.00

Punkt Przyjęć Interesantów w Łagowie ul. Rynek 62 (mała sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Łagów), w każdą środę miesiąca w godz. 8.00 - 12.00