Komisariat Morawica - KMP Kielce

Komisariat Morawica

Komisariat Morawica

Komisariatem kieruje:

Komendant - podkom. Marcin Kania

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Morawica.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji  w Morawicy

ul. Wolności 31 C, 26 - 026 Morawica

telefon:

sekretariat: 47 802 3692

fax: 47 802 3792

morawica@ki.policja.gov.pl

 

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu w każdy wtorek w godz. 10.00 - 12.00


 

W pozostałych godzinach, lub w razie nieobecności policjantów w budynku zgłoszenia przyjmuje:

- Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

tel. 47 801 3310 do 47 801 3312

 

- Operator alarmowy

tel. 112