Komisariat Policji III w Kielcach - Komisariat III Kielce - KMP Kielce

Komisariat III Kielce

Komisariat Policji III w Kielcach

komisariatem kieruje:

 Komendant  -  mł. insp. Zbigniew Brzoza

Zastępca Komendanta - podinsp. Zbigniew Pedrycz

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem centrum miasta, ograniczone następującymi ulicami: 1 - go Maja, Al. IX Wieków Kielc, Pocieszka, Warszawska, Źródłowa, Tarnowska, Seminaryjska, Jana Pawła II, Ściegiennego, Gagarina, Krakowska.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji III

ul. Paderewskiego 13, 25 - 017 Kielce

telefony:

sekretariat - 47 801 3200

fax - 47 802 3205

komisariat3.kielce@ki.policja.gov.pl

 

Komendant - 47 801 3201

Z-ca Komendanta - 47 801 3202

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - 47 802 3220

Naczelnik Wydziału Prewencji - 47 802 3240

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - 47 802 3243

 

Dyżurny Komisariatu Policji III w Kielcach - 47 802 3210 (czynny całą dobę)

 

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu od poniedziałku do piątku
 w godz. 07.30 - 15. 30