Komisariat Policji II w Kielcach - Komisariat II Kielce - KMP Kielce

Komisariat II Kielce

Komisariat Policji II w Kielcach

Komisariatem kieruje:

 Komendant - podinsp. Wojciech Olejniczak

  Zastępca Komendanta - nadkom. Grzegorz Wira

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem:

  1. osiedla: Czarnów, Herby, Jagiellońskie, Pod Dalnią, Ślichowice I i II, Podkarczówka, Białogon.
  2. centra handlowe: Makro, Galeria Świętokrzyska

Kontakty:

adres, telefony, fax, e - mail

Komisariat Policji II

ul. Kołłątaja 4, 25 - 716 Kielce

telefony:

sekretariat - 47 801 3150

fax: 47 802 3155

komisariat2.kielce@ki.policja.gov.pl

 

Komendant - 47 801 3151

Z - ca Komendanta - 47 801 3152

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - 47 801 3180

Naczelnik Wydziału Prewencji - 47 801 3190

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - 47 801 3193

 

Dyżurny Komisariatu Policji II w Kielcach - 47 802 3160 (czynny całą dobę)

 

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15. 30