Komisariat Chęciny - KMP Kielce

Komisariat Chęciny

Komisariat Chęciny

Komisariatem kieruje:

Komendant - asp. szt. Arkadiusz Nowak

Struktura i Zadania:

Komisariat obejmuje swoim zasięgiem rejon 3 gmin: Chęciny, Piekoszów i Sitkówka - Nowiny.

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Komisariat Policji w Chęcinach

ul. Osiedle Północ 9, 26 - 060 Chęciny

telefon:

sekretariat: 47 801 1340

fax: 47 801 1345

checiny@ki.policja.gov.pl

 

Skargi i wnioski interesantów przyjmowane są w siedzibie Komisariatu w każdy wtorek
 w godz. 12.00 - 13.00

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie Gminy Piekoszów znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Czarnowskiej 59 czynny w każdą środę w godz. 14.00-17.00 oraz piątek w godz. 8.00-12.00.

 

 


 

Posterunek Policji w Nowinach

ul. Białe Zagłębie 30, 26-052 Nowiny

czynny w godz. 6.00-22.00

 

Kierownik Posterunku Policji w Nowinach

asp. Tomasz Szemraj

Kontakt: 47 802 3696, 608 341 239

nowiny@ki.policja.gov.pl

 

Kierownik Posterunku Policji w Nowinach pełni dyżur

- w każdy poniedziałek w godz. 10:00- 14:00

 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Nowinach pełnią dyżury:

- w każdy piątek, w godz. 8.00 - 12.00

 

W pozostałych godzinach, lub w razie nieobecności policjantów w budynku zgłoszenia przyjmuje:

- Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

tel. 47 801 3310 do 47 801 3312

- Komisariat Policji w Chęcinach

tel. 47 801 1340

- Operator alarmowy

tel. 112