Kontakt - KMP Kielce

ul. Wesoła 43

25 - 363 Kielce

tel. 47 801 3010

fax. 47 801 3015

email : kielce.kmp@ki.policja.gov.pl

 

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

tel. 47 801 3310, 47 801 3311, 47 801 3312

fax: 47 801 3315

email: dyzurny.kmp-kielce@ki.policja.gov.pl

 

 

KONTAKT DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

KONTAKT Z URZEDEM

Komenda Miejska Policji w Kielcach

ul. Wesoła 43

25 - 363 Kielce

 

 

Numer telefonu (wiadomości SMS): 503 – 300 - 044 UWAGA! Telefon tylko do kontaktu przez SMS!

Wysyłając SMS, wiadomość e-mail lub faks proszę podać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
  3. Sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (e-mail, numer faksu, numer telefonu).
  4. Rodzaj sprawy lub nazwę wydziału/ komisariatu, do którego zgłasza się sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą).
  5. Propozycja terminu spotkania (jeżeli jest konieczne) – co najmniej 3 dni robocze przed spotkaniem.
  6. Sposób komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).