Praca dla Policjantów - Praca - KMP Kielce

Praca dla Policjantów

W dziale "Praca dla policjantów" publikowane są ogłoszenia o doborze na wybrane stanowiska służbowe, zgodnie z zasadami przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, zaakceptowanymi przez Komendanta Głównego Policji i wdrożonymi do stosowania z dniem 14 listopada 2011 roku.

Tekst dokumentu i poradnika opublikowano poniżej:

OFERTY

 

  • Dokumenty do pobrania: