Podziękowania

Podziekowanie od Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach